Wdrażane Programy i Projekty

GABKNasze domy

Gminne Akademickie Biura Karier

Cele programu Gminne Akademickie Biura Karier – zwanych często Biznesklubami Studentów jest:

  1. Promocja idei przedsiębiorczości wśród studentów i uczniów klas maturalnych.
  2. Promocja idei kształcenia systemem nauki na odległość.
  3. Promowanie lokalnych partnerstw działających na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży.

Beneficjentami GABK będą studenci i uczniowie klas maturalnych. Działalność biur karier będzie wspierana finansowo z budżetu lokalnych mikropodmiotów gospodarczych rekomendowanych przez Sztab biura programu GABK w Warszawie.

Student naszej partnerskiej uczelni wyższej może otrzymać zatrudnienie w lokalnej placówce GABK.

Zatrudnienie może nastąpić w formie kontraktu menedżerskiego cywilno-prawnego lub menedżerskiego pracowniczego.

Lokalne Gminne Akademicki Biuro Karier może powstać na terenie każdej gminy zainteresowanej funkcjonowaniem biura GABK. Gmina nie ponosi kosztów funkcjonowania lokalnej placówki GABK na terenie gminy. Utworzone biuro GABK będzie wykonywać  usługi na rzecz mieszkańców gminy, obejmujące następujący zakres tematyczny:

  • integracja zawodowa poprzez edukację i przygotowywanie do przekwalifikowań zawodowych, z wykorzystaniem możliwości lokalnych i zewnętrznych pracodawców w tworzeniu warsztatów GABK, a w konsekwencji do zatrudnienia uczestników GABK. Dotyczyłoby to szczególnie młodzieży zainteresowanej kontynuacją nauki na uczelni wyższej oraz absolwentów uczelni wyższych.
  • Edukacja przedsiębiorczości systemem na odległość – sposobem promocji idei przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości ekonomii społecznej.

Partnerzy komercyjni Biura programu GABK na terenie gminy postawią (zbudują ) budynek z przeznaczeniem na mieszkania rekomendowanych osób oraz działalność GABK i partnerskich organizacji powołanych z udziałem lokalnych społeczności.

Nieruchomość będzie mogła przejść na warunkową własność gminy.

Nasze domy

Program budownictwa mieszkaniowego pod wynajem kierowany do grupy osób. Przykładowe domy wielorodzinne oraz jednorodzinne.

Standardowy dom wielorodzinny

Domek jednorodzinny

Masz pytania?