Praca i studia

Dowiedz się więcej

Utworzone na terenie gminy lokalnej placówki programu GABK oznacza utworzenie etatu z dobrze płatną pracą. Kontrakt otrzymać może mieszkaniec gminy- student naszej  partnerskiej uczelni. Studia realizowane będą w pełni systemem kształcenia na odległość. Z tego powodu maturzysta w wieku od 19 do 50 roku życia będzie mógł studiować i pracować.

Czynnościami zawodowymi przynoszącymi studentowi – pracownikowi będzie realizacja zadań przy współpracy z partnerskim bankiem i funduszem.

Wymagania i zadania w pigułce

  1. Poszukujemy osób z wykształceniem średnim chcących kontynuować naukę o profilu biznesowym ( zarządzanie, bankowość, marketing itp. )na naszej partnerskiej uczelni.
  2. Praca zostanie zintegrowana z programem studiów uczelni niepublicznej.
  3. Student w ramach fakultatywnego programu kształcenia przygotowany zostanie do pełnienia zadań prezesa mikrofirmy o bardzo określonym profilu działania..
  4. Pracę może otrzymać jedna osoba na gminę.

Jakie zadanie będzie realizować zawodowo i społecznie nasz student:

  1. Wdrażanie celów programu GABK (głównie współpraca z lokalnymi firmami).
  2. Realizacja programu Nasze Domy na terenie gminy.
  3. Organizacja mikro-przedszkoli i mikro-żłobków ( jeżeli będzie to zasadne ).
  4. Zarządzanie lokalnym biurem programu Gminne Akademickie Biura Karier.
  5. Zadania zlecone przez partnerski bank i fundusz inwestycyjny.

 Od nikogo nie oczekujemy takich umiejętności a jedynie chęci współpracy i nauki. Każdy student – pracownik przejdzie kilku miesięczne szkolenie w zawodzie.

Masz pytania?