Informacja dla Gmin

Dowiedz się więcej

Apel do członków Rady Gminy oraz
burmistrzów i wójtów gmin

Temat pisma: budowa domu na siedzibę lokalnego punktu informacji handlowej oraz otworzenie miejsca pracy ( etat ) mieszkańcowi gminy

Zespół wdrażający cele programu Gminne Akademickie Biura Karier przy stowarzyszeniu Klub Studentów Polskich w Warszawie informuje Państwa, że na terenie gminy jest możliwość uruchomienia działalności lokalnego biura programu Gminne Akademickie Biura Karier.

Dla urzeczywistnienia propozycji działań komercyjni partnerzy przedsięwzięcia przewidują:

  • wybudowanie domku z przeznaczeniem na wielofunkcyjną działalność biurową,
  • wybudowanie domku jednorodzinnego o powierzchni od 88 do 123 m2 pow. całkowitej,
  • zatrudnienie ( etat ) osoby między 19 a 45 rokiem życia ( średnie z maturą ).

Alternatywą dla zabudowy parterowej jest możliwość postawienia budynku biurowo mieszkalnego dwukondygnacyjnego z zachowaniem przeznaczenia funkcjonalności wybudowanego domu.

W załączniku do kolejnego email podamy krótki opis do proponowanego programu działania.

Łączę wyrazy szacunku

Jacek Kamiński
Kierownik Zespołu Wdrażającego GABK
Kontaktowy telefon: 22 290 4226

 

Standardowy dom wielorodzinny zatwierdzony do realizacji w programie budownictwa komunalnego pod wynajem z prawem dochodzenia do własności.
W budynku znajdują się lokale mieszkalne z przeznaczeniem dla osób chcących się usamodzielnić od rodziców. Można umieścić osoby wykluczone społecznie jednak o odpowiedniej kulturze osobistej.
W budynku może znajdować się mikro przedszkole oraz terenowe biuro programu GABK.

Standardowy dom wielorodzinny

Standardowy dom wielorodzinny zatwierdzony do realizacji w programie budownictwa komunalnego pod wynajem z prawem dochodzenia do własności.
W budynku znajdują się lokale mieszkalne z przeznaczeniem dla osób chcących się usamodzielnić od rodziców. Można umieścić osoby wykluczone społecznie jednak o odpowiedniej kulturze osobistej.
W budynku może znajdować się mikro przedszkole oraz terenowe biuro programu GABK.

Domek jednorodzinny

Domek jednorodzinny jest optymalnym rozwiązaniem na start w dorosłe samodzielne bytowo życie.
Powierzchnia całkowita ( bez miejsc postojowych samochodu ) przewidzieliśmy na 88 lub 123 m2.
Realizacja domów jednorodzinnych jest prosta technologicznie. Wykorzystywany będzie innowacyjny materiał wypełnienia konstrukcji filigranowego szkieletu żelbetowego ścian nośnych i działowych.
Taki domek całkowicie wykończony w środku i na zewnątrz nasz pracownik może mieć przydzielony nawet w terminie do lata 2019 roku. Wszystko zależy od samego studenta – pracownika GABK.

Masz pytania?