Program Gminne Akademickie Biura Karier (GABK)

 

Program GABK to:

Zatrudnienie
Zatrudnienie osoby w wieku od 19 do 50 roku życia ( średnie z maturą )
Budowa domku
Budowa (ze środków GABK) domku jednorodzinnego dla pracownika GABK.
Siedziba lokalnego GABK
Budowa w gminie obiektu kubaturowego ( dom parterowy lub kilkukondygnacyjny ) z przeznaczeniem także na siedzibę lokalnego biura GABK.

Kto może zostać objęty programem?

  • dla realizacji zadań z programu GABK przewidziano zatrudnienie po jednej osobie na gminę. Zatrudnienie na etat otrzymać może maturzysta w wieku od 19 do 50 roku życia.. Warunkiem bezwzględnym jest podjęcie studiów na jednej z dwóch partnerskich uczelni wyższych. Studia na kierunku finanse specjalizacja bankowość, zarządzanie, marketing w 100 %, realizowane będą systemem kształcenia na odległość,
  • dodatkowe zaproszenie kierowane jest do osób obecnie gdzieś zatrudnionych( lub planujących zatrudnienie ) a zainteresowanych studiami w naszych partnerskich Uczelniach,
  • programem może zostać objęty student dowolnej uczelni w Polsce lub innym kraju z obszaru U.E.